لات دربازار فارکس همان حجم است.

در فارکس ما نمیتوانیم مبلغ مورد نیاز را مستقیم وارد کنیم و برای مثال بگوییم میخواهیم صد دلار خرید کنیم بلکه باید از لات استفاده کنیم .

یک لات در بازار فارکس صد هزار واحد است البته صد هزار واحد از ارز پایه (ارز اول در یک جفت ارز)

برای مثال در جفت ارز EUR / USD ، ارز پایه یورو میباشد.

درواقع با باز کردن پوریشن یورو/ دلار به حجم یک لات ، شما ۱۰۰هزار یورو را با قیمت روز دلار میخرید.

به بیانی دیگر :

اگر نرخ تبادل جفت ارز یورو / دلار ۱.۱۶۵۷ باشد برای اینکه بتوانید ۱۰۰ هزار یورو بخرید نیاز دارید تا ۱۱۶۵۷دلار بپردازید.

اجزای مختلف یک لات :

مینی لات = ۰.۱ یک لات یا ده هزار واحد

میکرو لات = ۰.۰۱ یک لات یا هزار واحد

بهتر است برای شروع با کمترین حجم ممکن یعنی یک میکرو لات (۰.۰۱) معامله کنیم تا دچار ضررهای هنگفت نشویم